แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 498
1
ไฟล์ eBook เจาะแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รัฐศาสตร์ กองทัพไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3278

ไฟล์ eBook เจาะแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รัฐศาสตร์ กองทัพไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม 
 
วิชาคณิตศาสตร์
เซต
ตรรกศาสตร์
ฟังก์ชัน 
ระบบจำนวนจริง 
ความน่าจะเป็น
สถิติ 
ลำดับและอนุกรม
วิชาภาษาไทย
 หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ
 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 
วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์
องค์การระหว่างประเทศ
อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกันวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025
แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนค.ศ. 2025
แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์) 
แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร 
แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รอง สว. นิติกร นายร้อยตำรวจ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5317 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รอง สว. นิติกร นายร้อยตำรวจ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 278 หน้า 
รูปแบบ : เอกสารเข้า เล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2554
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
 
ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบอนุกรม
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
การประยุกต์วิธีการทางสถิติและข้อมูลจริง การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย
แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
แนวข้อสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา (การตีความสั้นๆ)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/210

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

3
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรกรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5692

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรกรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม (ด้านพืช)
ปัจจัยการผลิต
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]

[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
การศึกษา / ป.อาญา ฉบับปี 60
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 11:03:24 AM »
ป.อาญา ฉบับปี 60
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_744712_th_7091621

ป.อาญา ฉบับปี 60 
ผู้แต่ง : ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า : 284 หน้า 9786167970455
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ป.อาญา ฉบับ ปี 60" เล่มนี้ นำเสนอสาระสำคัญของประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2599
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
    หมวด 1 บทนิยาม
    หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา
    หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
                 ส่วนที่ 1 โทษ
                 ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
                 ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
    หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา
    หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด
    หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน
    หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
    หมวด 8 การกระทำความผิดอีก
    หมวด 9 อายุความ
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
    หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
    หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาญาจักร
    หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
    หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
    หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
    หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับยุติธรรม
    หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
    หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
    หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
    หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
    หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
    หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
    หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
     หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
     หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
     หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
     หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา 
ลักษณะ11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
     หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
     หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
     หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
     หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
     หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
     หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
     หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
     หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
     หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
     หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียฐาน
     หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ 13 ความผิดเก็บกับศพ
ภาค 3 ลหุโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติว่าด้วยกระกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
    หมวด 1 บททั่วไป
    หมวด 2 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
    หมวด 3 หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
    หมวด 4 การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
    หมวด 5 บทกำหนดโทษ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
     หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
    หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 2 การบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 3 การตั้งครรภ์แทน
    หมวด 4 ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 5 การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 6 บทกำหนดโทษ
    บทเฉพาะกาล
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_744642.744712_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2952 

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 464 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่ของ สศช.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม สศช.
โครงสร้างและการจัดองค์กร
เลขาธิการจากอดีตถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ.2556-2560
การดำเนินงานขององค์กร
การประเมินสถานภาพและศักยภาพของ สศช.
เป้าหมาย
พันธกิจ
กลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  (Internet)  
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)
 
ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบ นักพัสดุ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/148

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
สุดยอดแนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1655

สุดยอดแนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 188 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
1.วิชาความรู้ด้านแรงงาน1.1กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1.2กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
1.3กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
1.4กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองคนหางาน
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/145

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์ ดิเรก ควรสมาคม
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_886724_th_6377081

กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์ ดิเรก ควรสมาคม
ผู้แต่ง : ดิเรก ควรสมาคม
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
กฎหมายมหาชนประยุกต์ : แนวประยุกต์ หรือกฎหมายมหาชนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ตั้งแต่มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น และได้กำหนดให้วิชานี้เป็นรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 2 เนื้อหาวิชาที่บรรยายมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายมหาชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสถาบันทางกฎหมายมหาชน (รัฐ) ส่วนที่ 3 หลักการที่สำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน และส่วนที่ 4 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน 
ในภาพรวมกฎหมายมหาชนที่ศึกษาอยู่นี้ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมเกี่ยวข้องโยงไปถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมายการคลัง และกฎหมายปกครองเท่านั้น ในลักษณะที่ว่ากฎหมายมหาชนเป็นการปูพื้นฐานเพื่อศึกษากฎหมายเหล่านั้น แต่ยังครอบคลุมกฎหมายอื่น ๆ อีกมาก ต้องเข้าใจภาพรวมให้ดีเพื่อต่อยอดไปยังวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ผู้เขียนได้รวมรวมข้อมูลจากตำราและเอกสารที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย มหาชนของไทยและเพิ่มเติมหลักทางพุทธศาสนาผ่านมุมมองกฎหมายมหาชนอีกด้วย....


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_886724_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


8
ประมวลกฎหมายอาญา 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744704_th_3604667
ประมวลกฎหมายอาญา 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง มีพื้นที่ให้จดบันทึก


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744704_th
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3777 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ดร.จามจุรี จำเมือง และคณะ
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า 436 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่มไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
การปฏิรูปการศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานศึกษานิติบุคคล
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
สมรรถนะทางการบริหาร
การควบคุมภายใน
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
เฉลยแนวข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแห่นงของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยรายงานดำเนินงานทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 68 ) พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 252546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2555
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
พ.ศ. 2557
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ทั่วไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
หลักสูตรเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง พ.ศ. 2557
ผู้นำ
วิสัยทัศน์
ทฤษฎีองค์กร
การกระจ่ายอำนาจทางการบริหารการศึกษา
การวิเคราะห์สว้อท
การสื่อสาร
การจูงใจ
การบริหารคุณภาพทั้งระบบ
รูปแบบการบริหารโดยการยึดวัตถุประสงค์
Bench Marking 
ตัวดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
Balanced Scorecard
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1 
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8
ภาคผนวก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/277

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)10
คู่มือ แนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว สายปราบปราม พร้อมเฉลย สถาบันติวนิติธนิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2261

คู่มือ แนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว สายปราบปราม พร้อมเฉลย สถาบันติวนิติธนิต
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติว นิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 337 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
เก็งข้อสอบ พระราชฐัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
เก็งข้อสอบ ประวัติตำรวจท่องเที่ยว
เก็งข้อสอบ ประมวลกฏหมายอาญา
เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เก็งข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้ยวประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เก็งข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เก็งข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
เก็งข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2282

รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4771 

คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 245 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4896

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คำอธิบายพัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทย สุษม ศุภนิตย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2290
คำอธิบายพัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทย สุษม ศุภนิตย์
ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์
ปีที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1/2554
จำนวนหน้า: 232 หน้า
ขนาด A5
รูปแบบ ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่  1 บทนำ 
บทที่  2 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังการประกาศใช้
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
 2.1 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
  2.1.1 ความหมายของคำว่า  “ผู้บริโภค”
  2.1.2 วิธีเยียวยาความเสียหาย
  2.1.3 ขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับบริการที่เป็นอันตราย
  2.1.4 ขาดการคุ้มครองด้านการทำสัญญา
 2.2 การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
 2.3 บทบาทของผู้บริโภคและองค์การเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
 2.4 บทบาทของผู้ประกอบธุรกิจ 
บทที่  3 พัฒนาการของแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค
 3.1 แนวโน้มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค
 3.2 การผลักดันให้มีการแก้กฎหมายที่รับรองความเป็นองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่  4 กฎหมายเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคหลังปี  พ.ศ.  2541
 4.1 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  พ.ศ.  2551
  4.1.1 หลักการของกฎหมาย
  4.1.2 คดีอย่างไร  เป็นคดีผู้บริโภค 
  4.1.3 กระบวนพิจารณาคดีที่แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป
   4.1.3.1 การฟ้องคดี
   4.1.3.2 กระบวนการก่อนเริ่มพิจารณาคดี
    1) การมีพนักงานคดี  ทำหน้าที่ตามที่กำหนดเพื่อ
     คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
    2) การไกล่เกลี่ยก่อนเริ่มพิจารณาคดี
    3) การยื่นขอให้สืบพยานไว้ล่วงหน้ากันการสูญหาย
   4.1.3.3 กระบวนการพิจารณาคดี
   4.1.3.4 การซักถามพยาน
    1) การกำหนดให้ศาลมีอำนาจซักถามพยานได้เอง
    2) หลักเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในความรู้เห็น
     โดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบการ
  4.1.4 การยกเว้นการนำสืบเปลี่ยนแปลงพยานเอกสาร
  4.1.5 คำพิพากษา
  4.1.6 การกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
  4.1.7 อำนาจในการพิจารณาให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ 
   แม้มิได้เป็นจำเลยในคดีต้องรับผิดต่อผู้บริโภค  ผู้ฟ้องคดี
  4.1.8 ผลของคำพิพากษาที่มีต่อผู้เสียหายในคดีอื่น
 4.2 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  พ.ศ.  2551
  4.2.1 หลักการที่สำคัญในกฎหมาย   PL Law   ฉบับปี พ.ศ.  2551  
   ซึ่งแตกต่างจากหลักในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์
  4.2.2 การกำหนดความหมายคำว่า  “สินค้าไม่ปลอดภัย”
  4.2.3 ใครคือผู้เสียหายในกฎหมาย  PL Law 
  4.2.4 ใครเป็นผู้ต้องรับผิด  รับผิดอย่างไร
  4.2.5 เงื่อนไขความรับผิด
  4.2.6 ข้อแก้ตัวของผู้ประกอบการลำดับรอง
  4.2.7 ข้อตกลงยกเว้นความรับผิด
  4.2.8 ค่าเสียหาย
  4.2.9 การฟ้องคดี
  4.2.10 อายุความ  และการเจรจาเรื่องค่าเสียหายนอกศาล
 4.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
  ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2550
  4.3.1 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค 
   พ.ศ. ...  โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
   1) ลักษณะขององค์กร
   2) การบริหารและอำนาจหน้าที่
   3) ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้บริโภค
   4) งบประมาณ  การได้มา  และการบริหารจัดการงบประมาณ
  4.3.2 ร่างกฎหมายองค์การเอกชนคุ้มครองผู้บริโภค
   ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   1) ลักษณะขององค์กร
   2) การบริหารและอำนาจหน้าที่
   3) ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้บริโภค
   4) งบประมาณ  การได้มา  และการบริหารจัดการงบประมาณ
บทที่  5 บทสรุป
 5.1 ภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยหลังปี  พ.ศ.  2551
 5.2 ข้อสังเกตหลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
  พ.ศ.  2551  และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
  ที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ.  2551
  5.2.1 การใช้สิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคของ
   ผู้ประกอบการ
  5.2.2 ความหมายของคำว่า  “คดีผู้บริโภค”
  5.2.3 การกำหนดให้มีระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนพิจารณาคดี  ควรเป็นงานของ
   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือองค์การเอกชนคุ้มครองผู้บริโภค
  5.2.4 การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเมื่อ   พระราชบัญญัติความรับผิด
   ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ.  2551
  5.2.5 ความตื่นตัวของผู้บริโภคภายหลังมีกฎหมายใหม่  2  ฉบับในปี  พ.ศ.  2551
  5.2.6 อุปสรรคของการก่อตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
 5.3 แนวโน้มของการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย
  5.3.1 บทบาทภาครัฐ
  5.3.2 บทบาทภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจ
  5.3.3 บทบาทภาคประชาชนผู้บริโภค
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
ดัชนีคำ
ประวัติผู้เขียน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/59
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3848

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/280

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 498